امتیازهای سقف پیش تنیده :tizer-left

  • افزایش سرعت اجرا
  • عدم نیاز به قالب بندی
  • عدم نیاز به جک زدن در طبقات
  • قابلیت اجرا در دهانه های تا 12 متر
  • عایق صوت, گرما و مقاوم در برابر ارتعاش
  • کم شدن زمان بهره برداری از سازه بدلیل تولید انبوه در حجم زیاد و جلوتر از برنامه ریزی ساخت و ساز در مرحله ( آماده شدن نقشه های نهایی)
  • کاهش وزن سازه و در نتیجه رفتار مناسب در برابر زلزله
  • امکان عبور تاسیسات از داخل سوراخ سقف ( کاهش ضخامت کفسازی )
  • تحمل بار زنده ی از 150 کیلو گرم برمتر مربع تا بیش از 1200 کیلوگرم برمتر مربع
  • افزایش سرعت اجرا تا 60%
 
 
 
آخرین ویرایش در دوشنبه, 27 اسفند 1397 ساعت 11:24